Gizarte Ekintza

 

Eusko Jaurlaritzak zuzentzen duen zerbitzuaren helburuak:

  • Banaketaren ostean guraso biekin harremana izateko oinarrizko eskubidea betetzen dela bermatzea, bere garapen psikikoa, afektiboa eta emozionala garapen ona izateko beharrezkoak diren harremanak mantenduz.
  • Gurasoei laguntza fisikoa (lokala) eta profesionala behar denean eskaintze, autonomia lortzeko eta etorkizunean bere seme alabekin harremanak mantentzeko zerbitzu hau erabili behar gabe.
  • Adin txikikoaren segurtasuna eta ongizatea zaintzea, bisitak tutoretzapean egin behar diren kasuetan.
  • Familia Elkargunea