Gizarte Ekintza

 
Gizarte zerbitzuak jasotzen dituztenen aldaketarik nabarmenena beste herrialde batzuetatik hona bizitzera datozen pertsonei arreta ematearena da. Azken hamarkadan migrazioaren fenomenoak aldaketa larriak izan ditu. Bi herritar talde ditugu, elkarbizitzen, egunerokotasuna elkartrukatzen, kasu askotan erraza izan ez arren, alde batetik beste herrialde batzuetatik datozenak bere bizi baldintzak eta egoera hobetzeko asmoa dutelako eta horretarako bizitzaren hainbat alorretan aukera berriak bilatzen dituzte, eta bestetik, jatorrizko herritarrak, beste herrialdetako pertsonak multzoan etortzea onartzea eta eurekin lana, eskola, osasun zerbitzuak, gizarte laguntzak eta gizartean, ekonomian eta kulturan eragina sakonak dakartzan aldaketak konpartitzeko prest ez zeudenak. Etorkinek gainontzeko herritarrek duten eskubide eta betebehar berberak dituzte.
  • Immigrazioa eta aniztasunaren kudeaketa
  • Immigrazioaren Euskal Behatokia
  • Inmigrazioa gida