Gizarte Ekintza

 
Elbarrituei zuzendutako gizarte zerbitzuak elbarritasun motaren araberakoak izango dira.

Gizarte zerbitzu eta baliabideak

Laguntza eta prestazio ekonomikoak