Kontratatzailearen profila

Espazio libreak, parkeak, lorategi eremuak, ezpondak, bideak eta zuhaiztiak (lorezaintza) zaintzeko zerbitzu kontratua 

Espediente-zenbakia:  

Kontratu mota: Zerbitzuak

Prozedura: Irekia

Epemuga: 2016/11/07 

Batez besteko zenbatekoa – BEZik gabe: 1,540.000 €