KONTRATAZIO MAHAI IRAUNKORREKO KIDEAK IZENDATZEA, OSOKO BILKURAREN ESKUMENEKOAK DIREN KONTRATUETARAKO.-

Osoko Bilkuraren eskumenekoak diren kontratuetarako kontratazio mahaiko kide izendatzeko proposamena bozkatu da, eta, Osoko Bilkurak, aho batez, honako erabakia hartu du:

Proposamen hau onartzea:

Presidentea: Alkatea, Borja Liaño Abarrategui jauna. Ordezkoa, Eduardo Briones Lerchundi jauna.

Idazkaria: Kontratazio administraria, César Saralegi Larrazabal jauna. Ordezkoa, Adelaida Díez Lanborena.

Mahaikideak:

Udaleko idazkaria, Itxaso Apraiz Yáñez andrea, edo bere legezko ordezkaria.
Udaleko kontu-hartzailea, Mario Lanbarri Martín jauna, edo bere legezko ordezkaria.

Fernando Juárez Urquijo jauna. Ordezkoa, Kepa Fournier Zubizarreta jauna.

Muskizen, 2018ko ekainaren 14a. Alkatea, Borja Liaño Abarrategi

 Erabakia 

Lizitazioa