Eustatek bildutako datu estatistikoak

Eustatek bere webgunean udalerri honi buruz ematen duen informazioa: adierazle soziodemografiko eta ekonomiko batzuk biltzen direla bertan, estatistika ofizialekoak denak.
  • Eustat