Pertsona elbarrituentzako aparkaleku txartela

Informazioa

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Horrelako izapideak San Juan, 2 kalean dauden udal bulegoetan bidera daitezke. Informazio gehiago 94 670 60 00 telefonoan.

Dokumentazioa

 • Nortasun-agiria
 • Besteak
 • Minusbalia ziurtagiria
 • Argazkia

Legezko informazioa

 • Herritarrak zerbitzu publikoetara bitarteko elektronikoz sartzeari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea.
 • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea.
 • Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa.
 • Toki Ogasunak arautzen dituen legearen testu bategina onartzen duen martxoaren 5ko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretua.
 • Zergei buruzko abenduaren 17ko 58/2003 Legea, Orokorra.
 • Toki Araubidearen Oinarriak arautu dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea.
 • Interesdunei komunikazioa igortzeko irizpideak ezartzen duen 1999ko apirilaren 14ko Agindua, Herri-Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 26ko 30/1992 Legearen 42.4 artikuluan aurreikusitakoa.
 • Zerga-bilketa Araudi Orokorra onetsi duen uztailaren 29ko 939/2005 Errege Dekretua.
 • Abenduaren 5eko 256/2000 Dekretua, zeinaren bidez, ibilgailua aparkalekuan uzteko ezinduentzako txartela arautu eta Europako Batasuneko estandarri egokitu da.
 • Gizarte Zerbitzuen abenduaren 5eko 12/2008 legea.
 • Abenduaren 27ko 10/2000 Legea, (Eusko Jaurlaritza) Gizarte eskubideen gutuna.
 • Ekainaren 25eko 8/2008Legea, Gizarte-Bazterkeriaren aurkako Legea eta (Eusko Jaurlaritza) Gizarte Eskubideen Gutuna aldatzen duelarik.
 • Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko18/2008 Legea.
 • Minusbaliotasun-maila onartu, deklaratu eta kalifikatzeari buruzko abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretua .
 • Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailaren Araudi Organikoa onetsi duen martxoaren 18ko Bizkaiko Foru Aldundiaren 38/2008 Foru Dekretua.

Oharrak

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Horrelako izapideak San Juan, 2 kalean dauden udal bulegoetan bidera daitezke. Informazio gehiago 94 670 60 00 telefonoan.