Albisteak

 
lngurumen eta Lurralde Politika sailburuaren 2015eko maiatzaren 27ko Agindua, PETROLEOS DEL NORTE, S.A. enpresari  zigor-espedientea irekitzen duena uztailaren 1eko 16/2002 Legea, kutsaduraren prcbentzio eta kontrol integratuari buruzkoa, ustezko arau-hauste bat dela et.